AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.
Banko interneto svetainėje paskelbta instrukcija, kokiais būdais akcininkai gali pildyti, pasirašyti ir teikti Bankui bendruosius balsavimo biuletenius balsuoti raštu iš anksto 2020 m. kovo 31 d. vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Nuoroda į instrukciją:

https://sb.lt/lt/apie/naujienos/del-visuotino-akcininku-susirinkimo-organizavimo-pakeitimu.


Papildoma informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt