PÖRSSITIEDOTE

25.3.2020 klo 11.00

Koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen Harvia Oyj (”Harvia” tai ”Yhtiö”) ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti 2.4.2020, sekä varmistaakseen osakkeenomistajien ja Harvian henkilöstön turvallisuuden. Harvia noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Tämän johdosta yhtiökokouspaikaksi vaihdetaan Borenius Asianajotoimisto Oy:n kokoustilat osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, ja Harvia kartoittaa ennakkoon osallistujamäärän.

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta etäyhteydellä. Henkilöosakkaat voivat tilata yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin 1.4.2020 klo 12.00 mennessä. Linkki tilauslomakkeeseen on osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/. Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Johannes Piha Borenius Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Valtakirjat äänestysohjeineen löytyvät osoitteesta https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi Harvia on saanut niin suurimmalta osakkeenomistajaltaan kuin monilta muiltakin suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia, ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Harvia ryhtyy seuraaviin ennakoiviin toimenpiteisiin riskien välttämiseksi yhtiökokouksessaan:

  • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan hyödyntämällä Harvian tarjoamaa valtakirjapalvelua yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.
  • Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin
  • Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä
  • Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esitellään diaesityksen avulla
  • Istumapaikat järjestetään väljästi ja erityistä huomiota kiinnitetään hygieniaan
  • Kokousjärjestelyin huolehditaan siitä, että ihmiset eivät suurissa määrin kohtaa esimerkiksi sisään tullessaan, aulatiloissa tai pois lähtiessään
  • Tilaisuudessa on käytettävissä käsidesiä
  • Tilaisuudessa ei ole tarjoilua

Harvia pyytää kunnioittavasti osakkeenomistajiaan seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Harvia suosittelee paikalle tulemisen sijaan käyttämään hyväksi edellä mainittua etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta. Kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian.

HARVIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 505 774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 405 050 440

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.harviagroup.com

Harvia lyhyesti
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.