København Ø, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --  


I andelsklasse Europa Small Cap Aktier A, fondskode DK0060571362. er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på andelsklassens beviser, således at den indre værdi har været op til 1,8 % for høj i perioden fra fredag den 20. marts 2020 kl. 09:30 til mandag den 23. marts 2020 kl. 10.26, dvs. en overskridelse, der er indberetningspligtig

Der er foretaget handler på baggrund af den fejlagtige indre værdi.

Investorer som har handlet i ovennævnte periode bedes henvende sig til BI Management A/S med henblik på vurdering af eventuel kompensation.

Henvendelse samt dokumentation for handel skal sendes til: fundmanagement@bankinvest.dk.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld                                   Martin Fjordlund Smidt
Direktør                                                    Chef for Compliance & Risikostyring