Lietuvoje paskelbus karantiną ir Vyriausybei įgyvendinant priemones dėl koronaviruso (COVID-19) prevencijos šalyje, KN (toliau taip pat – Bendrovė) informuoja apie  svarbiausius saugos ir organizacinius sprendimus, kuriais siekia užtikrinti savo darbuotojų saugumą ir Bendrovės veiklos tęstinumą.

Lietuvoje paskelbus valstybės lygio ekstremalią padėtį,  KN nedelsdama ėmė taikyti įvairias saugos priemones, užtikrinančias tiek savo darbuotojų, tiek partnerių saugumą. Nuo 2020 03 13 KN darbuotojai, kurie gali atlikti savo darbus nuotoliniu būdu, dirba iš namų. Darbuotojams, negalintiems dirbti nuotoliniu būdu, Bendrovėje buvo suteiktos papildomos  asmeninės saugumo priemonės bei imtasi naujų su sveikatos apsauga susijusių organizacinių veiksmų Bendrovės terminaluose. Taikomų priemonių aktualumas Bendrovėje aptariamas ir peržiūrimas kasdien.

Atitinkamai Bendrovėje aktyvuotas veiklos tęstinumo planas ir suburta rizikos valdymo komanda, kuri kasdien stebi situaciją įmonėje ir pagal poreikį koreguoja  veiksmų planus.

Net ir šalyje paskelbus karantiną KN tęsia veiklą kaip įprastai. Praėjusią savaitę bendrovės terminaluose buvo priimti du žaliavinės naftos kroviniai ir du suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinius atgabenę dujovežiai. Šią savaitę Klaipėdos SGD terminale taip pat laukiama dviejų SGD krovinių. Bendrovė atidžiai stebi esamą situaciją ir reguliariai bendrauja su klientais apie jų planus bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą. KN paslaugas klientams teikia pagal numatytus grafikus ir sutartiniais terminais. 

Kaip socialiai atsakinga Bendrovė, KN suteikė paramos turimomis asmeninės apsaugos priemonėmis Klaipėdos medicinos įstaigoms ir skyrė lėšų ligoninėms ir medicinos įstaigoms reikalingai įrangai pirkti. Bendrovė ir toliau pagal galimybes prisidės prie panašaus pobūdžio iniciatyvų.

Nors KN veiklai tiesioginės įtakos karantino įvesti apribojimai neturėjo, KN atidžiai vertina pasaulines ekonomines tendencijas ir galimą jų ilgalaikį poveikį bendrovės finansinei būklei. KN vadovybės vertinimu, šiuo metu nėra svaraus pagrindo nerimauti dėl finansinio veiklos tvarumo. Daugiau informacijos bus pateikiama audituotose metinėse veiklos ataskaitose už 2019 metus. Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.