Saga Furs Oyj, insidermeddelande 25.3.2020 kl. 13.00

Den globala coronavirusepidemin bedöms ha betydande ekonomiska konsekvenser runtom i världen. Saga Furs Oyj blev tvungen att ställa in mars-aprilauktionen och ersätta den med en nätauktion, vid vilken endast en liten del av blårävskinnen såldes. Saga Furs uppskattar att ett större antal skinn än under föregående räkenskapsperiod kommer att överföras att säljas först under räkenskapsperioden 2020/2021, och att resultatet för innevarande räkenskapsperiod kommer att uppvisa förlust.

För att minimera de negativa ekonomiska inverkningarna av det globala coronavirusläget inleder Saga Furs Oyj samarbetsförhandlingar med personalen om permitteringar på viss tid. Förhandlingarna omfattar koncernens hela personal. Enligt nuvarande bedömningar skulle permitteringarna genomföras så, att hela personalen permitteras högst 90 dagar.

”Vi är alla i en utmanande situation som en följd av coronaviruset och dess inverkningar. Situationen påverkar oss alla, även vår verksamhetsomgivning och affärsverksamhet. Som företag måste vi förbereda oss på inverkningarna på både kort och lång sikt för att säkra bolagets fortsatta affärsverksamhet. Det är vårt ansvar gentemot både vår personal, våra kunder och bolagets ägare”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Tilläggsinformation: Personaldirektör Marjatta Paunonen, puh. 050 343 7940


www.sagafurs.com