Nasdaq OMX Copenhagen        Skjern, 25. marts 2020
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2020
Covid-19 har skabt væsentlig usikkerhed i de økonomiske forhold, herunder faldende kurser på realkreditobligationer, udvidede kreditspænd på erhvervsobligationer, samt forventede højere nedskrivninger. Derfor vælger banken at suspendere de tidligere udmeldte forventninger.

Tidligere forventede banken et basisresultat i intervallet 125 – 140 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 115 – 130 mio. kr. under forudsætning af positive kursreguleringer i niveauet 5 mio. kr. og nedskrivninger i intervallet 15 – 20 mio. kr.

Banken offentliggør 30. april 2020 kvartalsrapport efter 1. kvartal 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
Bankdirektør

munck@skjernbank.dk
Tlf. 2173 3004

Vedhæftet fil