Alda Credit Fund slhf. gaf út skuldabréfin ACF 15 1 sem tekin voru til viðskipta hjá NASDAQ Iceland á árinu 2016. Meðfylgjandi er ársreikningur 2019:

  • Hagnaður félagsins á árinu 2019 nam 97,0 m.kr. samkvæmt rekstrarreikningi.
  • Heildareignir námu 8.109 mkr. samkvæmt efnahagsreikningi.
  • Eigið fé nam 1.892 m.kr. samkvæmt efnahagsreikningi
  • Ársreikningurinn var endurskoðaður af KPMG hf. Það er álit endurskoðanda að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu, fjárhagsstöðu þess 31.12.2019 og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla.

Nánari upplýsingar veitir Þorkell Magnússon, framkvæmdastjóri Alda Credit Fund slhf. í síma 854-1090.

Viðhengi