I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel har Copenhagen Capital A/S modtaget meddelelse om, at Henrik Rossing Lønberg med nærtstående gennem køb af stamaktier har ændret sin samlede ejerandel i Copenhagen Capital A/S.

Henrik Rossing Lønberg med nærtstående har oplyst at eje 2.544.904 stk. stamaktier i selskabet, svarende til 5,53% af den stemmeberettigede kapital i selskabet. Henrik Rossing Lønberg ejer fortsat under 5% af den nominelle aktiekapital i selskabet.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Lars Falster
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: lf@copenhagencapital.dk
Vedhæftet fil