Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver aktieafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 17-03-2020. Nedsættelsen vedrører alene de direkte handelsomkostninger og offentlige afgifter mv., som følger satserne angivet i det offentlige prospekt. Afdelingerne og satserne er angivet nedenfor:

ISINAfdelingsnavnEmissionstillæg jf. prospektMidlertidigt emissionstillægIndløsningsfradrag jf. prospektMidlertidigt indløsningsfradrag 
DK0010297118Danske aktier0,140,240,140,24
DK0060034270Danske aktier Akk.0,140,240,140,24
DK0060361046Bæredygtige Aktier0,250,450,250,45
DK0060360824Globale Fokusaktier0,250,450,250,45
DK0016286230Globale Aktier SRI0,250,450,250,45
DK0060038347Globale Fokusaktier Akk.0,250,450,250,45
DK0060032738Globale Aktier SRI Akk.0,250,450,250,45
DK0060429108Balanced Risk Allocation0,110,700,100,70

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser i henhold til prospektet vil der blive meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil