Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver aktieafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 17-03-2020. Nedsættelsen vedrører alene de direkte handelsomkostninger og offentlige afgifter mv., som følger satserne angivet i det offentlige prospekt. Afdelingerne og satserne er angivet nedenfor:

AfdelingsnavnEmissionstillæg jf. prospektMidlertidigt emissionstillægIndløsningsfradrag jf. prospektMidlertidigt indløsningsfradrag 
Danske Fokusaktier0,140,240,140,24

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser i henhold til prospektet vil der blive meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil