Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres eksklusive utbytte fra og med i morgen, 27. mars 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12