Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 26.3.2020, klo 12.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset. Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi > Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.


ILKKA-YHTYMÄ OYJ


Olli Pirhonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Liitteet