Til Nasdaq Copenhagen


Nykredit Bank A/S - ordinær generalforsamling 2020

På Nykredit Banks ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 blev:

  • Årsrapporten for 2019 behandlet. I lyset af den makroøkonomiske usikkerhed, som corona-epidemien har forårsaget, var forecastet for 2020 suspenderet forud for generalforsamlingens afholdelse. Der henvises i den forbindelse til selskabsmeddelelse af 23. marts 2020 kl. 18.10 for Nykredit-koncernen. Årsrapporten, herunder den foreslåede resultatdisponering, blev godkendt.
  • Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til lønpolitik og vederlag til ledelsen godkendt.
  • Michael Rasmussen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann og Anders Jensen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af: Michael Rasmussen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann og Anders Jensen samt to medarbejderrepræsentanter, Allan Kristiansen og Susanne Møller Nielsen.
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.

København, den 26. marts 2020

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef for Nykredit Jens Theil på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil