Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Afdeling ISIN-kode Udbytte
(kr. pr. andel)
Globale Aktier DK0060206316 22,70

Årsrapporten for 2019 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning på kr. 22,70 pr. andel i afdeling Globale Aktier Udloddende samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at de maksimale samlede administrationsomkostninger på 10,00 % reduceres til 2,50 % blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild og Henrik Scharling, der alle var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S