Investeringsforeningen StockRate Invest har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen.

Prospektet er opdateret som følge af, at bestyrelsens forslag om, at de maksimale samlede administrationsomkostninger på 10,00 % reduceres til 2,50 %, blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d.d.

Opdateret prospekt kan findes på foreningens hjemmeside www.stockrateinvest.dk, og er tillige vedhæftet denne meddelelse.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet fil