Valoe Oyj                                                                                                Pörssitiedote 26.3.2020 klo 15.30Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 20.12.2018 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnöt vaihtaa i) 20.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus ja ii) 10.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,03 euroa per osake. Vaihdot toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 999.999 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön hallitus on päättänyt 6.2.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen lyhytaikaisen lainan ehtojen mukaisesti maksaa noin 31.000 euron korot muuttamalla ne Yhtiön ja Winancen välillä 19.12.2018 allekirjoitetun rahoitussopimuksen mukaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi. Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 31.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,03 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.033.333 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Edellä mainittujen siirtojen jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 7.330.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.


Mikkelissä 26. päivänä maaliskuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

                                               

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.