Selskabsmeddelelse
Nr. 9/2020

            

                                                                                                København, den 26. marts 2020


Resultatet af den ordinære generalforsamling i
Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") har i dag afholdt sin ordinære generalforsamling. Resultatet af generalforsamlingen var som følger:

1.    Godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

2.    Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Selskabet for regnskabsåret 2019 udbetaler et udbytte på DKK 6,10 pr. aktie à DKK 1.

3.    Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020 fastsættes som følger:

  • Ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt basisvederlag på DKK 400.000
  • Bestyrelsesformanden modtager et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag
  • Næstformanden modtager et vederlag svarende til to gange det årlige basisvederlag
  • Formanden for revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag
  • Øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag
  • Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag
  • Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag

Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen. I tillæg til ovenstående kan selskabet betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves selskabet af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmed­lemmernes honorar. Selskabet kan desuden betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.


4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Nigel Northridge, Henrik Brandt, Dianne Neal Blixt, Luc Missorten, Anders Obel, Marlene Forsell og Claus Gregersen som medlemmer af bestyrelsen.

5.    Valg af revisor(er)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

6.    Forlængelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at de eksisterende bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i vedtægternes §§ 5.1-5.2, forlænges med en periode på 5 år, dvs. indtil den 26. marts 2025.

7.    Forlængelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet købe egne aktier

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den eksisterende bemyndigelse til at lade Selskabet købe egne aktier i vedtægternes § 6.1, forlænges med en periode på 5 år, dvs. indtil den 26. marts 2025.

8.    Ændring af vedtægtsbestemt dagsorden

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at standarddagsordenen i vedtægternes § 8.2 tilføjes et nyt punkt 3 vedrørende præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.

9.    Godkendelse af revideret vederlagspolitik

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at godkende en revideret vederlagspolitik. Som følge deraf slettes henvisningen til retningslinjer for incitamentsaflønning i § 13.1 i Selskabets vedtægter.

---

Bestyrelsen har udpeget Nigel Northridge som formand for bestyrelsen og Henrik Brandt som næstformand.

Revisionsudvalget består af Marlene Forsell (formand), Dianne Neal Blixt og Luc Missorten. Nomineringsudvalget samt Vederlagsudvalget består af Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt, Claus Gregersen og Luc Missorten.

For yderligere information kontakt venligst:
Torben Sand, Head of Investor Relations
telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications
telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com


Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og pibetobak med en årlig produktion på fire milliarder cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak.
 
Koncernen har en førende position i flere tobakskategorier og en portefølje på mere end 200 globale og lokale varemærker.
 
Scandinavian Tobacco Group har hovedkvarter i København og har cirka 11.000 medarbejdere i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien og Sri Lanka. For yderligere oplysninger henvises til www.st-group.com

Vedhæftet fil