Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.


Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse87.156113,089.855.867
20. marts 202000,000
23. marts 2020200106,0021.200
24. marts 202000,000
25. marts 20203108,00324
26. marts 2020400109,0043.600
Total under aktietilbagekøbsprogrammet87.759113,059.920.991

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 87.759 egne aktier, svarende til 3,30% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.


Med venlig hilsen


Torben Schultz
Adm. direktør


                       
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID
99                  FED.CO           106.00           20200323 09:56:03.750812                     XCSE
101                FED.CO           106.00           20200323 09:57:13.008017                     XCSE

3                    FED.CO           108.00           20200325 10:04:53.296657                     XCSE

400                FED.CO           109.00           20200326 12:27:07.249621                     XCSE

Attachment