Í 12. og 13. viku 2020, keypti félagið 7.000.000 eigin hluti fyrir 52.850.000 kr. eins og hér segir: 

DagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr)
19.3.202014:44:25  1.000.0007,55  7.550.000 
20.3.202013:49:18  1.000.0007,7  7.700.000 
20.3.202015:21:33  500.0007,7  3.850.000 
23.3.202009:33:41  1.500.0007,7  11.550.000 
24.3.202015:05:54  1.500.0007,4  11.100.000 
25.3.202010:56:00  1.500.0007,4  11.100.000 
Samtals   7.000.000    52.850.000 

Um er að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins, sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 18. mars 2020. Markmið áætlunarinnar er að lækka útgefið hlutafé félagsins.

Skeljungur keypti í viku 12. og 13. samtals 7.000.000 hluti í félaginu. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 52.850.000 sem samsvarar 21,14% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir.

Þegar tilkynnt var um framkvæmd endurkaupaáætlunar átti Skeljungur 166.356.181 eigin hluti, eða sem nam 7,7% af útgefnu hlutafé í félaginu. Á aðalfundi félagsins 5. mars 2020 var samþykkt að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.152.031.847 að nafnvirði í kr. 1.985.675.666 að nafnverði, með þeim hætti að hlutir félagsins að nafnverði kr. 166.356.181 yrðu ógiltir. Sú lækkun var skráð hjá fyrirtækjaskrá RSK þann 19. mars 2020. Fyrir kaupin átti Skeljungur því enga hluti í félaginu eða 0% af útgefnu hlutafé.

Skeljungur á nú samtals 7.000.000 hluti, eða 0,35% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni má heildarkaupverð ekki vera hærra en kr. 250.000.000, með þeim fyrirvara að félagið ásamt dótturfélögum þess mega mest eiga 10% hlutafjár þess. Endurkaupaáætlunin verður í gildi fram að aðalfundi félagsins 2021, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Þór Jóhannesson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, fjarfestar@skeljungur.is


Skeljungur er orkufyrirtæki sem selur vörur og þjónustu á Íslandi, í Færeyjum og á Norður-Atlantshafinu. Meginstarfsemi félagsins er innflutningur, birgðahald, sala og dreifing á eldsneyti og eldsneytistengdum vörum og smásala. Félagið starfrækir 76 eldsneytisstöðvar og 6 birgðastöðvar á Íslandi og í Færeyjum. Auk þess selur félagið áburð og efnavörur á Íslandi og rekur verslanir og þjónustar og selur olíu til húshitunar í Færeyjum. Viðskiptavinir Skeljungs spanna frá einstaklingum til fyrirtækja, í sjávarútvegi, landbúnaði, flutningum, flugi og til verktaka. Starfsemin er rekin undir merkjunum Skeljungur, Orkan, Kvikk og Magn. Meginmarkmið Skeljungs er að þjóna orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja á hagkvæman og öruggan máta í sátt við umhverfi sitt.

www.skeljungur.is

https://www.linkedin.com/company/skeljungur-hf/