Copenhagen, March 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for Investeringsforeningen BankInvest

Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for den enkelte forening er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/forvalteren BI Management A/S eller downloades via foreningernes hjemmeside www.bankinvest.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Spørgsmål til årsrapporterne kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets/forvalterens vicedirektør Henrik Granlund på tlf. nr. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen

Investeringsforeningen BankInvest

Ole Jørgensen                     Ingelise Bogason                Niels Heering

Bestyrelsesformand              Næstformand                     Næstformand

Vedhæftet fil