Markederne er fortsat ramt af Covid19, men de seneste dage har vi set en forbedring i likviditeten. Formuepleje har derfor valgt at sænke det midlertidige forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag. Det betyder, at satsen for emissionstillæg er tilbage på det oprindelige, mens satsen for indløsningsfradrag fortsat er højere end det normale for afdelingen.

Emissionstillæg:

ISINAfdelingMidlertidigt emissionstillæg førÆndringOprindeligt emissionstillæg
DK0060497964Formuepleje Pareto KL0,45 % -0,05 %0,40 %

Indløsningsfradrag:

ISINAfdelingOprindeligt indløsnings fradragMidlertidigt indløsnings fradrag førÆndringNyt midlertidigt indløsnings fradrag
DK0060497964Formuepleje Pareto KL0,40 %0,65 % -0,10 %0,55 %

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.


Med venlig hilsen


Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

                                                                                                                                         

Vedhæftet fil