CellaVision AB: CellaVision publicerar årsredovisningen för 2019

Lund, SWEDEN


Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2020, kl 08:20 CET

CellaVision meddelar idag att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cellavision.se samt kan läsas via länken nedan.

Bolaget har fattat beslut om att endast trycka 2019 års årsredovisning i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. För att begära en tryckt version vänligen kontakta CellaVision via bolagets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB
Tel: +46 (0)733-62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen till 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Publicering
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga


Attachments

CellaVision AB Årsredovisning 2019