logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Ändringen av villkoren för optionsprogram och warranter

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 10 juni 2020 kl. 20.30

Nexstim Abp: Ändringen av villkoren för optionsprogram och warranter

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) genomförde en företrädesemission som avslutades 25 maj 2020 i Sverige och 27 maj 2020 i Finland, och styrelsen beslutade i dag 10 juni 2020 att justera teckningspriserna i bolagets optionsprogram 2016B–C, 2017 och 2018A samt i villkoren för bolagets warranter (de särskilda rättigheterna) så att det nuvarande teckningspriserna per aktie sänks.

I enlighet med villkoren för optionsprogrammen och warrantavtalen, förändras teckningspriserna i optionsprogrammen och warrantavtalen så att priserna i dessa program och warrantavtal är jämförbara med priserna före företrädesemissionen. De nya teckningspriserna är följande:

Optionsprogram / WarrantTeckningspriset per aktie före förändringenDet nya teckningspriset
Optionsprogram 2016B0,92 eur0,23 eur
Optionsprogram 2016C1,16 eur0,30 eur
Optionsprogram 20170,92 eur0,23 eur
Optionsprogram 2018A0,26 eur0,07 eur
Optionsprogram 2018B0,05 eur0,01 eur
Bracknor CBF14,94 eur1,26 eur
Bracknor CBF22,90 eur0,74 eur
Bracknor CBF31,95 eur0,50 eur
Bracknor CBF41,76 eur0,45 eur
Bracknor CBF51,68 eur0,43 eur
Bracknor CBF61,60 eur0,41 eur
Kreos1,60 eur0,41 eur

De ändrade optionsvillkoren och warrantvillkoren finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/.

NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga