logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta vuodelle 2020

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 10.6.2020 klo 21.00 (EEST)

Nexstim Oyj on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta vuodelle 2020

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Yhtiön hallitus päätti 10.6.2020 perustaa uuden optio-ohjelman Nexstim Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle, johdolle ja muille sidosryhmille varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2020 myöntämän valtuutuksen perusteella.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio‐oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön, johdon ja muiden sidosryhmien kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä, johtoa ja muita sidosryhmiä pitkäjänteiseen työntekoon ja yhteistyöhön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä, johtoa ja sidosryhmiä Yhtiöön.

Vuoden 2020 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 39 000 000, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 39 000 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijöille uusia tai hallussa olevia osakkeita. Vuoden 2020 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8,15 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan 39 000 000 uutta osaketta.

Osakeoptioista 13 000 000 on 2020A-optioita; 13 000 000 on 2020B-optioita; ja 13 000 000 on 2020C-optioita. Optio‐oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2022–15.12.2027 tunnuksella 2020A merkityille optio-oikeuksille; 1.7.2023–15.12.2028 tunnuksella 2020B merkityille optio-oikeuksille; ja 1.7.2024–15.12.2029 tunnuksella 2020C merkityille optio-oikeuksille.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudella 2020A merkittävien osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen tätä päätöstä edeltävän 20 päivän osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla.  Optio-oikeudella 2020B merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2020 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Optio-oikeudella 2020C merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2021 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Vuoden 2020 ohjelman osakeoptioiden ehdot on julkaistu Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/investors.

NEXSTIM OYJ

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:


Mikko Karvinen, toimitusjohtaja
+ 358 50 326 41 01
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito. 

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

 

Liite