København Ø, June 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --
Nedenstående afdelinger under for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest har for nærværende negative forventede horisontafkast og er derfor muligvis ikke længere egnede til visse investorer i de nuværende målgrupper.

Afdelinger:

1.                   Lange Obligationer ETIK

2.                   Korte Obligationer ETIK       

Prospekt og centrale investorinformationer for de relevante afdelinger er opdateret med oplysninger herom.

Dokumenterne kan downloades fra www.invest.almbrand.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftede filer