Selskabsmeddelelse nr. 16/2020
 


  • Kommerciel fokus for fragt styrkes af ændring i forretningsstrukturen
  • Passagerkoncepter og -driften tilpasses nye markedsvilkår
  • Årlige omkostningsbesparelser på DKK 250 mio. forventes
  • Fragtmængder i 2. kvartal bedre end forventet i de fleste områder
  • Som følge af fortsat ekstraordinær høj usikkerhed fastholdes forventningen til EBITDA før særlige poster for 2020 uændret

Siden udbruddet af Covid-19 i midten af marts og de første tiltag til at tilpasse driften, er der udviklet en plan med et længere perspektiv. Planen implementeres i de kommende måneder.

“Vores indledende tilpasning til Covid-19 er kommet godt i mål. Vi tager nu yderligere skridt for at sikre den langsigtede vækst og effektivitet. Samtidig fortsætter vi med at holde øje med med nye muligheder, der kan opstå,” siger Torben Carlsen, CEO DFDS.


Tilpasning til nye markedsvilkår
De nye initiativer omfatter:

  • Salg af større industriløsninger til fragtkunder, der involverer både færge- og logistikdriften, kombineres i én enhed, der skal drive salget på tværs af DFDS’ organisation. Enheden bliver en del af Logistics Division. Foruden at styrke det kommercielle fokus afskaffes overlappende funktioner   
  • Som en konsekvens heraf vil Ferry Division fokusere på at levere pålidelige og omkostningseffektive services til speditører og vognmænd
  • Fragt- og logistikdriften tilpasses de nye markedsvilkår, herunder optimeres driften af havneterminaler og kørsel
  • Passagerkoncepterne er tilpasset i forhold til ændringerne i rejsemarkedet mod en højere andel af passagerer, der primært rejser for transportformål, herunder ferierejser. Ombordkoncepter og -tilbud er blevet forenklet
  • En række forbedrings- og effektiviseringsprojekter vil forenkle og fokusere funktioner, der understøtter driften. Dette omfatter en omorganiseret og integreret IT og digital organisation samt reduktion af flere funktioner.

Disse initiativer forventes at generere årlige omkostningsbesparelser på omkring DKK 250 mio. I 2020 forventes en positiv resultatpåvirkning på DKK 50-75 mio.

Tilpasningen til de nye markedsvilkår medfører beklageligvis at omkring 650 medarbejdere vil forlade DFDS i de kommende måneder, hvoraf 200 er ansat i Danmark. DFDS har i øjeblikket omkring 8.600 medarbejdere.

Der forventes en engangsomkostning knyttet til afskedigelserne på omkring DKK 100 mio. i 2020, som vil blive indregnet under Særlige poster. 

Med virkning fra den 29. juni vil DFDS forlade den danske hjemsendelsesordning.


Indledende tilpasninger og nuværende situation
De indledende tilpasninger til den markante nedgang i efterspørgslen forårsaget af lockdowns fra midten af marts omfattede blandt andet sikring af medarbejdere og lokationer, reduktion af omkostninger ved oplægning af fragtfærger og suspendering af to passagerruter. Resultatet af disse tilpasninger har indfriet forventningerne.

Fragtmængderne i 2. kvartal var i de fleste områder højere end forventet, og ud af de 12 fragtbærende færger, der blev lagt op i marts/april, er fem nu tilbage i drift.

Den ene af passagerruterne, Oslo-Frederikshavn-København, genåbnede 25. juni efter åbningen af grænsen mellem Danmark og Norge.

Genåbningen af den anden passagerrute, Amsterdam-Newcastle, og ikke-essentielle rejser på den Engelske Kanal er afhængig af en lempelse af rejserestriktioner i UK og EU.


Resultatforventning 2020
Den 7. maj 2020 blev forventningen til EBITDA før særlige poster reduceret ned mod DKK 2 mia.

Usikkerheden er fortsat ekstraordinært høj, særligt for rejsemarkedet. Det medfører, at der fortsat vil kunne forekomme betydelige ændringer i resultatforventningen og dens forudsætninger i anden halvdel af året.

På den baggrund fastholdes på nuværende tidspunkt forventningen til EBITDA før særlige poster uændret.

DFDS planlægger at rapportere resultatet for 2. kvartal 2020 den 12. august.


Kontakt

Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO, +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications, +45 33 42 32 97

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

 


Vedhæftet fil