SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 24. maj 2019 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”). Aktietilbagekøbsprogrammet på op til DKK 10 mia. ville blive afviklet i løbet af en 15-måneders periode begyndende 4. juni 2019. Første fase af programmet blev påbegyndt 4. juni 2019 og afsluttet 25. september 2019, og anden fase af programmet blev påbegyndt 26. september 2019 og afsluttet 28. februar 2020.

I tredje fase af programmet fra 4. marts 2020 frem til 24. juli 2020 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 3,4 mia.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 22. juni 2020 til 26. juni 2020 foretaget følgende transaktioner:

 Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse243.574 1.731.894.191
22. juni 20209167.318,85396.704.070
23. juni 20209207.378,98216.788.664
24. juni 20209337.196,52326.714.356
25. juni 20209577.083,79576.779.192
26. juni 20209457.149,69506.756.462
Total 22.juni-26.juni 20204.671 33.742.744
Køb fra A.P. Møller Holding A/S*2.402 17.351.749
Total i tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet82.882 509.333.583
Total under aktietilbagekøbs-
programmet
248.245 1.765.636.935
    
 Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse973.831 7.374.306.937
22. juni 20203.6647.863,009828.810.068
23. juni 20203.7217.905,643029.416.898
24. juni 20203.6917.713,231528.469.537
25. juni 20203.8187.596,000029.001.528
26. juni 20203.7777.670,033928.969.718
Total 22.juni-26.juni 202018.671 144.667.749
Køb fra A.P. Møller Holding A/S*7.286 56.453.821
Total i tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet330.951 2.176.439.090
Total under aktietilbagekøbs-
programmet
992.502 7.518.974.686
       

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Side 1 af 2

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 91.268 A-aktier og 411.593 B-aktier som egne aktier, svarende til 2,51% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, den 29. juni 2020

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901     

   
         

          Side 2 af 2                   

Vedhæftede filer