MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,

DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN


Den 29. juni 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.


Dagsordenen var:

  1. Ændring af bemyndigelsen i vedtægternes § 3C.1 således at den udvides til nom. kr. 250.000 aktier og til at omfatte udbud af aktier mod gældskonvertering eller apportindskud
  2. Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) med fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
  3. Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) uden fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
  4. Eventuelt


Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev af bestyrelsen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 496.673,50 (9.933.470 stemmer) svarende til 74,08% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret på gene-ralforsamlingen.  Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelelse 21-2020 den 5. juni 2020 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

Bestyrelsens formand, Jens Munch-Hansen begrundede ønskerne om bemyndigelse til bestyrelsen for mulig kapitaludvidelse.

Dirigenten gennemgik herefter de i dagsordenens punkter 1 – 3 foreslåede vedtægtsændringer til § 3C.1, § 3C.2 samt § 3C.3 jf. indkaldelsen den 5. juni 2020.

Dirigenten gennemgik vedtagelseskravene til dagsordenens punkter.  Dagsordensforslagene i pkt. 1 og 2 skulle jf. Selskabslovens § 106 vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabs-kapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Dagsordensforslaget i pkt. 3 skulle jf. Selskabslovens § 107 vedtages med mindst 9/10 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen.

2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 6.622.313 stemmer.

9/10 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 8.940.123 stemmer.


Ad. 1                   Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3 C.1 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.

Ad. 2                   Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.2 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.

Ad. 3                   Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.3 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.

Ad. 4                   Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt


Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen


Certificeret rådgiver:

E&Y

Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C


Vedhæftet fil