STOCKHOLM - 29 juni, 2020 – ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, kunngjorde i dag at det første digitale patologiproduktet i en planlagt portefølje, har fått CE-merkestatus. Dette betyr at INIFY® Prostate Screening nå er tilgjengelig for rutinemessig klinisk bruk i EU.

«Jeg er stolt over den fantastiske jobben vårt fremragende flerfaglige team har gjort, når det gjelder å nå denne viktige milepælen for selskapet. Verdens helsevesen er allerede under sterkt press som følge av stor arbeidsmengde og mangel på ressurser. Både antall pasienter og kreftfrekvensen, er økende. Intelligent teknologi vil være en viktig brikke i arbeidet med å løse disse utfordringene, da med kraftige verktøy som vil støtte medisinsk fagpersonell når det gjelder effektivitet og presisjon», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

"Vi er «first mover» i det jeg er sikker på blir et milliarddollarmarked."

ContextVision er et uavhengig verdensomspennende selskap, som er en leder innen digital bildeforbedring for flere bildemodaliteter. Med sin 35 år lange historie med utvikling av avansert programvare for digital bildeanalyse og forbedring, var det naturlige skrittet å ta – å investere i, samt sikte på – en ledende posisjon innen klinisk patologi – et område der dagens pågående digitalisering gir enorme muligheter.

INIFY® Prostate Screening er en kraftig AI-basert programvare som analyserer, skisserer og kvantifiserer mistenkte kreftområder i en serie prostatabiopsier. Det pre-sorterer lysbildene i en «verste første rekkefølge», slik at patologene kan hoppe rett til jobben med de mest relevante områdene. Selv om produktet kan brukes som en frittstående enhet, er det enda viktigere at det er designet for å være sømløst integrert i patologilaboratoriers eksisterende LIS-systemer (LaboratorieInformasjonsSystemer) eller PACS-systemer (bildearkiverings- og kommunikasjonssystemer).

"Jeg kan skrive under på at det er veldig enkelt å bruke, sparer tid og hjelper til med å fremheve mistenkelige kreftområder."

Den analyserende motoren i INIFY® Prostate Screening, er bygget på dyplærings-algoritmer, trent og tilpasset av ContextVisions dyktige forskere, noe som resulterer i proprietære algoritmer med høy ytelse og nøyaktighet på pikselnivå. Vår unike, patenterte MasterAnnotation™ -metode, er brukt for å lage treningsdataene som motoren er bygd på. Her brukes multiplex immunofluorescerende farging, for objektivt å identifisere, samt fremheve kreftområder og andre strukturer med ekstrem presisjon, som igjen er kvalitetssikret av sertifiserte patologer.

«Vi har vært involvert i utviklingen av INIFY® Prostate Screening og kan skrive under på at den dekker laboratorienes behov. En prototype av produktet har blitt brukt hver dag i to år, i vår heldigitale patologiske arbeidsflyt her i Catania, og jeg kan forsikre om at det er veldig enkelt å bruke, sparer tid og hjelper til med å fremheve mistenkelige kreftområder», sier Dr. Filippo Fraggetta, sjefspatolog ved patologienheten ved Cannizzaro sykehus.

ContextVision ser tydelig behovet for et produkt som kan støtte patologen i å identifisere prostatakreft, både raskere og lettere, og med høyest mulig presisjon. INIFY® Prostate Screening vil lette transformasjonen av klinisk patologi til en digital øvelse, og til slutt tilby mye høyere kvalitet og standardisering.

«INIFY® Prostate Screening vil tillate patologer å bruke tiden på å evaluere og undersøke prostataprøver som inneholder mistenkelige kreftområder, som igjen minimerer tiden brukt på godartede vev. Når vi vet at samarbeid med medisinsk fagpersonell er essensielt, har vi jobbet tett med flere patologilaboratorier rundt om i verden, som alle er langt fremme med digitaliseringen. Nå, med vårt første produkt tilgjengelig for klinisk bruk innen EU, kan vi forvente flere fulle installasjoner i den kliniske arbeidsflyten i løpet av høsten. Vi er «first mover» i det jeg er sikker på blir et milliarddollarmarked», sier Palm.

«Prostatakreft er den nest mest hyppige krefttypen i verden blant menn, med 2,3 millioner biopsiprosedyrer som hvert år blir utført i Europa og USA. Med INIFY® Prostate Screening har vi lagt et solid grunnlag – som igjen kan tilpasses ytterligere for å adressere andre krefttyper, for eksempel tykktarm- og lungekreft», fortsetter Palm.

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.

###

Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er vi en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Vår ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. Vår avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Vi investerer betydelig igjen i vår produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og vi er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV.

###

Denne informasjonen er av en slik art at ContextVision er forpliktet til å publisere den i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt gjennom agenturet til de ovennevnte kontaktpersonene, til offentliggjøring 29. Juni 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg