STOCKHOLM – 29 juni 2020 – ContextVision AB, ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys, bildbehandling och artificiell intelligens, meddelade idag att dess första produkt i en planerad portfölj för digital patologi har fått CE-märkesstatus. Detta innebär att INIFY® Prostate Screening nu är tillgänglig för klinisk användning inom EU.

“Jag är stolt över det fantastiska resultat som vårt enastående team har åstadkommit för att nå denna viktiga milstolpe för företaget. Sjukvårdssystem runt om i världen är redan under stor press på grund av hög arbetsbelastning och resursbrist – samtidigt ökar både antal patienter och cancerfall stadigt. Intelligent teknologi kommer att vara en viktig nyckel för att hantera nuvarande och framtida utmaningar där kraftfulla beslutsstödsverktyg som INIFY möjliggör markant förbättring av effektivitet och precision” säger Fredrik Palm, VD på ContextVision.

”Vi är pionjärer inom en marknad som jag är övertygad om kommer att bli värd miljarder dollar.”

ContextVision är en oberoende världsledande aktör inom digital bildförbättring för flera medicinska modaliteter så som ultraljud, röntgen och MRI. Med sin 35-åriga historia av att utveckla avancerad programvara för digital bildanalys och bildförbättring var det ett naturligt steg framåt att investera i och sträva efter en ledande position inom klinisk patologi – en disciplin där dagens pågående digitalisering erbjuder enorma möjligheter.

INIFY® Prostate Screening är en kraftfull AI-baserad mjukvara som identifierar, utlinjerar och kvantifierar misstänkta cancerområden i digitaliserade prostatabiopsier. Den sorterar bilderna efter mängden misstänkt cancerinnehåll så att patologen kan gå direkt till de mest relevanta områdena. Även om produkten kan användas som fristående enhet, är integrering i patologlabbets befintliga LIS (Laboratory Information System) alternativt PACS (Picture Archive and Communication System) av än större vikt.

”Den är mycket användarvänlig, sparar tid samt hjälper till att lyfta fram misstänkta cancerområden”

Motorn i INIFY Prostate Screening är byggd av Deep Learning algoritmer, tränade och anpassade av ContextVisions kvalificerade forskning och utvecklingsteam, vilket resulterat i egenutvecklade algoritmer med hög prestanda och en noggrannhet på pixel-nivå.

Vår unika, patenterade MasterAnnotation™ – metod har använts för att skapa de träningsdata som algoritmerna bygger på. Här används multiplex immunoflourescence infärgning för att objektivt identifiera och markera cancerområden och andra strukturer med extrem precision, som i sin tur kvalitetssäkrats av certifierade patologer.

“Vi har varit involverade i utvecklingen av INIFY® Prostate Screening och kan försäkra att den passar laboratoriets behov. En prototypversion av produkten har använts dagligen under två år i vårt helt digitala arbetsflöde här i Catania, och den är mycket användarvänlig, sparar tid och hjälper till att lyfta fram misstänkta cancerområden” säger Dr. Filippo Fraggetta, chefspatolog på patologavdelningen vid Cannizzaro sjukhuset i Catania, Italien.

ContextVision ser tydligt behovet av en produkt som kan hjälpa patologen att snabbare och lättare identifiera prostatacancer med högsta möjliga precision. INIFY® Prostate Screening kommer underlätta omvandlingen av klinisk patologi och i slutändan erbjuda märkbart högre kvalitet och standardisering.

“INIFY kommer göra det möjligt för patologer att fokusera sin tid på att utvärdera de prostataprover som innehåller misstänkta cancerområden, samtidigt som man minimerar tiden som spenderas på frisk vävnad. Då vi vet att samarbete med professionen är helt avgörande har vi arbetat nära flera patologiavdelningar runt om i världen som alla ligger i digitaliseringens framkant. Nu då vår första produkt finns tillgänglig för klinisk användning inom EU, kan vi förvänta oss flera fullständiga installationer i det kliniska arbetsflödet under hösten” säger Palm. ”Vi är pionjärer inom en marknad som jag är övertygad kommer att bli värd miljarder dollar. Prostatacancer är den näst vanligaste cancern i världen bland män, och det genomförs ca 2,3 miljoner biopsiprocedurer årligen i Europa och USA. Med INIFY® Prostate Screening har vi lagt en solid grund som i sin tur kan anpassas ytterligare för att ta itu med andra cancertyper, som t.ex. kolon- och lungcancer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta, Fredrik Palm, VD ContextVision AB, på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besök www.contextvision.se

###

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag specialiserat på bildanalys och artificiell intelligens. Som den globala marknadsledaren inom bildbehandling är vi en etablerad partner till ledande tillverkare av ultraljud, röntgen och magnetkamerautrustning runt om i världen.

Vår expertis är att utveckla kraftfulla mjukvaruprodukter baserade på egenutvecklad teknologi och artificiell intelligens. Våra högteknologiska produkter hjälper dagligen läkare att tolka medicinska bilder, vilket är avgörande för bättre diagnos och behandling.

ContextVision går nu in på den snabbväxande marknaden för digital patologi. Vi är dedikerade till att ta en ledande position och återinvesterar åtskilligt i utveckling av verktyg för patologer som beslutsstöd vid cancerdiagnos. I patologernas händer förväntas dessa verktyg radikalt utveckla diagnosprocessen och förbättra vården av patienter.

Företaget grundades 1983 och är baserat i Sverige med lokal representation i USA, Japan, Kina och Korea. ContextVision är noterat på Oslobörsen under ticker COV.

###

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5 -12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

Denna information är sådan information som ContextVision AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Bilaga