Source: Øresundsbro Konsortiet

Ny rating på Øresundsbro Konsortiet


Ny rating på Øresundsbro Konsortiet  

Konsortiet underskriver i morgen (30. juni 2020) en opdateret og udvidet version af sit MTN-program (lånedokumentation hvorunder der kan optages obligationslån) der - udover den hidtidige adgang til at udstede statsgaranterede obligationer - også kan benyttes til at optage lån uden statsgaranti. I den forbindelse har Konsortiet bedt kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's om at udarbejde en såkaldt "Issuer Credit Rating" uden statsgaranti. 

Denne foreligger nu og er af S&P fastsat til den næsthøjeste rating i deres system AA+, hvilket Konsortiet anser for at være meget tilfredsstillende. 

Konsortiet kan således fremadrettet udstede lån med eller uden statsgaranti. Obligationer uden statsgaranti vil have en rating på AA+ og obligationer med statsgaranti vil fortsat have en rating på AAA.