Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2020

30. juni 2020

Forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 30. juni 2020, kl. 9:00 på adressen Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

      ·Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 39,82 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 49.985.630 stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk hver med én stemme, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

      ·Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne år.

Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse.
             
Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var tilfredsstillende.

Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten var godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

      ·Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2019.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

      ·Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år.

5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

      ·Ad pkt. 5a: Bestyrelsen fremlagde selskabets nye vederlagspolitik udarbejdet som følge af nye krav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b.
             
            Dirigenten gennemgik den nye vederlagspolitik.
             
            Generalforsamlingen besluttede at godkende den nye vederlagspolitik.
             
      ·Ad pkt. 5b: Bestyrelsen fremlagde ændringsforslag til selskabets vedtægter som følge af nye krav i selskabslovens § 139, 139a og 139b.
             
            Dirigenten gennemgik udkast til nye vedtægter.
             
            Generalforsamlingen besluttede at godkende de nye vedtægter.

6. Valg af bestyrelse
             
      ·Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.   
             
            Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
             
            Følgende kandidater blev valg til bestyrelsen: Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.

6. Valg af revisor
             
      ·Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens og revisionsudvalgets forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt
             
      ·Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.
             
Som dirigent:

____________________
Michael Vinther

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftet fil