Yara International ASAs resultatrapport og presentasjon for 2. kvartal 2020 offentliggjøres fredag 17. juli 2020 kl. 08.00.


Det vil holdes en nettbasert presentasjon og Q&A kl. 12.00. Resultatene vil presenteres av konsernsjef Svein Tore Holsether, finansdirektør Lars Røsæg og konserndirektør for Farming Solutions Terje Knutsen. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Resultatrapport, presentasjon og webcast vil være tilgjengelige til ovennevnte tider på:
yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/


Med hilsen
for Yara International ASA

Thor Giæver
Investorkontakt


Om Yara


Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden beskyttes. Bak vår visjon om en verden uten sult ligger en strategi som fremmer klimavennlige og ressurseffektive løsninger for landbruk og matvareindustri over hele verden.

Vår ambisjon er å være fremtidens leverandør av plantenæring. Vi har forpliktet oss til å skape verdi for kunder, aksjonærer, og samfunnet rundt oss i arbeidet med å skape en mer bærekraftig matverdikjede. For å nå dette målet, har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre landbruk og matproduksjon mer bærekraftig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har etablert en unik posisjon som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 16.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist evne til å skape avkastning på en ansvarlig og pålitelig måte over tid. I 2019 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.


www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12