CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 2020

Lund, SWEDEN


CellaVision presenterar andra kvartalet för 2020 den 16 juli kl. 11:00

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-07 kl 08.20

Den 16 juli 2020 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för andra kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Zlatko Rihter, presenterar
och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:
https://tv.streamfabriken.com/cellavision-q2-2020

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 566 42693

UK: +44 333 300 9267

US: +1 8 332 498 404

Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på fastställd tid.

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 35 länder. 2019 var omsättningen till 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

BilagaAttachments

Inbjudan audiowebcast CellaVision Q2 2020