København Ø, July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opdateret Central Investorinformation (CI) for Optima 55 Akk. KL offentliggøres dags dato.

Dokumentet er opdateret med ændret risikoklasse fra 4 til 5.


Dokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør