AB „Invalda INVL“ gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorį dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com


Priedas