logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp uppdaterar sin bolagsstrategi

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 13 augusti 2020 kl. 9.00 (EEST)

Nexstim Abp uppdaterar sin bolagsstrategi

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) meddelar att efter en grundlig granskning av Bolagets bolagsstrategi som har utförts tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen tillhandahåller bolaget en uppdatering av strategin för 2020–2024 och viktiga strategiska mål för 2020 som är det första året för verkställande.

Vår mission

Vi möjliggör individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan genom att med hjälp av transkraniell magnetstimulering (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) göra de elektriska fälten (e-fälten) synliga och reproducerbara.

Vår vision

Att sätta den nya standarden för behandling av för närvarande svårbehandlade sjukdomar och störningar i hjärnan. Individuellt anpassad TMS ger patienterna och deras familjer tillbaka det liv som de trott var över.

Våra värderingar

Vi har förbundit oss till att endast tillhandahålla tekniska lösningar som är förankrade i vetenskaplig och klinisk forskning. Vi har ett nära samarbete med ledande opinionsbildare, som liksom vi tror att TMS kan dra nytta av hjärnans inneboende helande kraft – neuroplasticitet.

Strategiskt uttalande

Nexstim har en plattform med TMS-teknik med flera tillämpningar. Det är ett system med prissättning i premiumklassen som särskiljer sig med e-fältsnavigering.

Affärsverksamhetens målsättning för diagnostik: återkommande tillväxt av intäkter med en befintlig stark installerad bas och ny försäljningsutveckling främst genom strategiska partnerskap

 • Omfattningen av affärsverksamheten inom diagnostik: Vidareutveckla tekniken kring kartläggning av motorik och tal i hjärnan i utvalda diagnostiska indikationer på vissa marknader (med fokus på USA och EU) med världsledande sjukhus:
  1. Preoperativ planering för patienter med svår hjärntumör eller epilepsi
  2. Planering för patienter som genomgår strålbehandling för hjärntumör

Affärsverksamhetens målsättning inom terapi: återkommande intäktsoptimering genom befintlig installerad bas och lönsam ny systemtillväxt inom allvarlig depression (MDD) och kronisk neuropatisk smärta. Starta ny affärsverksamhet för behandling av svår depression utifrån kortare behandlingsprotokoll.

 • Affärsverksamhetens omfattning inom terapi: Dra nytta av plattformstekniken kring utvalda terapeutiska indikationer på vissa marknader (med fokus på USA och EU) med nya och befintliga tjänsteleverantörer av TMS:
  1. Behandling av MDD och svår depression
  2. Behandling av kronisk neuropatisk smärta

Fördelar vid diagnostik och terapi: De utvalda diagnostiska och terapeutiska tillämpningarna utgör indikationer där

 1. Nextstims teknik klart påverkar det kliniska resultatet och lönsamheten för kunden
 2. patienterna vanligen behöver vårdas på sjukhus
 3. den integrerade och lättnavigerade TMS-enheten omedelbart möjliggör en framtida plattform för andra indikationer.

Viktiga strategiska mål för 2020

 • Minska driftsförlusten med fokus på att uppnå lönsam tillväxt av intäkter och strikt hantering av driftskostnader
 • inleda två nya pilotstudier inom behandling av patienter med svår depression eller kronisk smärta med kortare terapibehandlingsprotokoll
 • utveckla och verkställa ett lönsamt mer ingående partnerskap och en affärsmodell på viktiga marknader tillsammans med  uppskattade partners
 • patientdataregister med mer än 100 genomförda behandlingstillfällen för patienter med allvarlig depression
 • fortsätta utveckla återbetalningsprocessen för NBS vid preoperativ kartläggning för USA
 • fortsätta att söka  strategiska partners inom affärsverksamheten för diagnostik
 • anskaffa finansiering från kapitalmarknaden eller  med hjälp av strategiska partnerskap för att uppnå företagets strategiska vision.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim Abp: ”Mitt i turbulensen för att minska effekterna av covid-19 på hälsa och finanskris under våren och sommaren gläder det mig att Nexstims styrelse och ledning tog sig tid att klargöra tankarna om vår strategi för 2020–2024. Nexstim fortsätter att möjliggöra personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vårt huvudsakliga strategiska fokus fortsätter vara terapeutiska indikationer där företagets utvecklingsväg ska bestå i att ta fram nya kortare behandlingsprotokoll. Vi anser att det kan vara något som förändrar området för TMS-behandlingar då vi har för avsikt att validera högre effektrespons genom pilotstudier. De utvalda terapeutiska tillämpningarna (MDD, svår depression och kronisk smärta) representerar indikationer där vår unika teknik redan uppvisar  klara kliniska resultat och lönsamhet för kunden och där de svåraste fallen i framtiden eventuellt kan komma att kräva sjukhusbehandling i allt större utsträckning. Vi fortsätter göra framsteg inom den vetenskapsbaserade utvecklingen så att Nexstims navigerade TMS-enhet fortsätter att vara i fronten för att tillhandahålla nya behandlingar för framtida indikationer. Jag litar på att verkställandet av den valda strategin skapar värde för  aktieägarna genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat.”

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank (Certified Adviser)                                                                                                                               
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

 

Bilaga