Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       13. august 2020
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 78/2020


Endelige vilkår for nye obligationer der åbnes den 18. august 2020


Jyske Realkredit åbner den 18. august 2020 nye særligt dækkede obligationer (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 24. februar 2020.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil