Síminn hf. - Stöðugur rekstur á öðrum ársfjórðungi

Reykjavik, ICELAND


Helstu niðurstöður úr rekstri á 2F 2020

  • Á ársfjórðungnum var gjaldfærð 500 milljón króna stjórnvaldssekt vegna ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá því í lok maí sem hefur neikvæð áhrif á afkomu fjórðungsins. Félagið hefur kært ákvörðunina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og mun niðurstaða væntanlega liggja fyrir síðar á þessu ári.
  • Tekjur á öðrum ársfjórðungi (2F) 2020 námu 7.276 milljónum króna samanborið við 7.115 milljónir króna á sama tímabili 2019 og hækka því um 161 milljón krónur eða 2,3%.
  • Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði EBITDA nam 1.938 milljónum króna á 2F 2020 samanborið við 2.602 milljónir króna á sama tímabili 2019 og lækkar því um 664 milljónir króna eða 25,5% frá sama tímabili í fyrra. EBITDA hlutfallið er 26,6% fyrir annan ársfjórðung 2020 en var 36,6% á sama tímabili 2019.
  • Hagnaður á 2F 2020 nam 83 milljónum króna samanborið við 798 milljónir króna á sama tímabili 2019 .
  • Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta nam 3.095 milljónum króna á 2F 2020 en var 2.087 milljónir króna á sama tímabili 2019. Eftir vexti og skatta nam handbært fé frá rekstri 2.667 milljónum króna á 2F 2020 en 1.735 milljónum króna á sama tímabili 2019.
  • Vaxtaberandi skuldir námu 15,4 milljörðum króna í lok 2F 2020 en voru 16,2 milljarðar króna í árslok 2019. Hreinar vaxtaberandi skuldir voru 14,5 milljarðar króna í lok 2F 2020 samanborið við 16,0 milljarðar króna í árslok 2019.
  • Hrein fjármagnsgjöld námu 178 milljónum króna á 2F 2020 en voru 269 milljónir króna á sama tímabili 2019. Fjármagnsgjöld námu 203 milljónum króna, fjármunatekjur voru 44 milljónir króna og gengistap var 19 milljón króna.
  • Eiginfjárhlutfall Símans hf. var 56,5% í lok 2F 2020 og eigið fé 36,5 milljarðar króna.

Orri Hauksson, forstjóri:

„Annar ársfjórðungur var afar viðburðaríkur hjá Símasamstæðunni. Hinn undirliggjandi rekstur gengur vel en mörg stór frávik eru frá sama fjórðungi árið áður, fyrst og fremst hjá Símanum hf.

Samdráttur í EBITDA á milli annars fjórðungs 2020 og 2019 var þannig 664 m.kr., en 298 m.kr. sé horft á fyrri helming 2020 í samanburði við sama tímabil 2019. Helsta ástæðan er að Samkeppniseftirlitið sektaði Símann um 500 m.kr. vegna meintra brota á sáttum félagsins við eftirlitið. Án þessarar sektar hefði EBITDA fyrstu sex mánuði ársins hækkað um rúmar 200 m.kr. miðað við sama tímabil 2019 sem sýnir einmitt styrk rekstursins og árangur tímabilsins. Sektin var gjaldfærð á öðrum ársfjórðungi og greidd í byrjun þriðja ársfjórðungs. Síminn telur Samkeppniseftirlitið hafa komist að rangri niðurstöðu sem skaði neytendur og samkeppni. Félagið hefur því kært ákvörðunina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sem kveður upp sinn úrskurð innan skamms. Fækkun ferðamanna til og frá landinu lækkaði reikitekjur um 110 m.kr. milli ára á fjórðungnum auk þess sem tekjur af frelsiskortum ferðamanna lækkuðu um 20 m.kr. Söluhagnaður Kringlubúðar var 164 m.kr. á öðrum fjórðungi árið 2019, sem hefur áhrif á samanburð milli ára. Uppsagnakostnaður á fjórðungnum var samtals 125 m.kr. en var óverulegur árið áður. Hefur starfsmönnum Símans hf. fækkað umtalsvert undanfarin ár og eru stöðugildi nú rúmlega 550 í samstæðunni.

Margt gekk betur á fjórðungum en á fyrra ári og að hluta betur en vonast mátti til. Til að mynda hélt upplýsingatæknirekstur Sensa áfram að skila góðri niðurstöðu á ársfjórðungnum, eftir einstaklega vænlega byrjun ársins. Verkefnastaða félagsins er góð inn í haustið. Ýmis rekstrarkostnaður samstæðunnar lækkaði, svo sem starfsmannakostnaður, ferðalög og annað sem stafar af faraldrinum. Markaðs-, tölvu- og hugbúnaðarkostnaður lækkaði einnig, en tekjur sem nokkur óvissa ríkti um, svo sem auglýsingatekjur, héldu sínu striki. Áskriftir að efnisþjónustu og fjarskiptaþjónustu Símans voru einnig stöðugar og vanskil vegna slæms atvinnuástands og erfiðleika í rekstri margra fyrirtækja hafa enn ekki komið fram svo neinu nemur. Það getur þó breyst hratt með haustinu, en fram til þessa hefur heimsfaraldurinn og þær miklu takmarkanir sem honum hafa fylgt í heild dregið EBITDA samstæðunnar óverulega niður.

Rekstur Mílu er stöðugur og traustur sem endranær. Míla mun taka við fleiri verkefnum frá Símanum á næstu mánuðum, svo sem rekstri farsímadreifikerfis og IP-nets, og þannig verða stærra hlutfall samstæðunnar. Verið er að skoða að fjármagna Mílu sérstaklega í stað þess að fjármagna samstæðuna sem eina einingu.

Næstu mánuðir munu fara í að skerpa á verkaskiptingu innan samstæðunnar og treysta í sessi lækkaðan rekstrarkostnað, sem hefur verið lagaður að nýju efnahagsástandi. Samkvæmt könnunum á afstöðu neytenda hefur Síminn hf. bætt þjónustu sína undanfarin misseri og við hyggjumst halda áfram á þeirri braut. Þróaðir verða fjölbreyttari möguleikar í notkun sjónvarpsvara okkar og verið er að huga að nýjungum í vörupökkun og verðlagningu. Síminn hefur samið um aðgang að ljósleiðaraneti Gagnaveitu Reykjavíkur og mun geta boðið vörur sínar yfir það víðfeðma net á næsta ári.“

 

Kynningarfundur 26. ágúst 2020

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn miðvikudaginn 26. ágúst kl. 8:30 í húsnæði félagsins, Ármúla 25, Reykjavík. Á fundinum munu Orri Hauksson forstjóri og Óskar Hauksson fjármálastjóri kynna uppgjör félagsins og svara fyrirspurnum.

Kynningarefni fundarins verður hægt að nálgast á heimasíðu Símans https://www.siminn.is/umsimann/uppgjor og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.

Hægt verður að fylgjast með fundinum í netstreymi á vefslóðinni: https://livestream.com/accounts/11153656/events/9261536/player

 

Nánari upplýsingar

Orri Hauksson, forstjóri Símans, s. 550 6003 (orri@siminn.is)
Óskar Hauksson, fjármálastjóri Símans, s. 550 6003 (oskarh@siminn.is)


ViðhengiAttachments

Síminn hf. - Árshlutareikningur samstæðu 2F 2020 Síminn hf.  - Afkomutilkynning 2F 2020 Síminn hf. - Fjárfestakynning 2F 2020