Phoenix Software International Menyampaikan Kit Pembangunan Perisian Pilihan untuk Suit Perisian Masukan Datanya.

El Segundo, California, UNITED STATES


EL SEGUNDO, Calif., Sept. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada hari Jumaat, 25 September, 2020 Phoenix Software International telah melancarkan kemas kini kepada suit perisian masukan data berasaskan web dan desktop miliknya, Entrypoint. Keluaran baharu ini, Entrypoint 16.1, merangkumi kit pembangunan perisian (SDK) pilihan, yang membenarkan pembangun melanjutkan kefungsian teras Entrypoint menggunakan platform Java untuk menyepadukan aplikasi baharu dan sedia ada dengan Pelayan Entrypoint menerusi sambungan klien rangkaian terus dan komponen lanjutan palam masuk. Juga dalam keluaran baharu ini ialah keupayaan untuk menggunakan penggunaan kekunci semula, teknik yang telah terbukti untuk meningkatkan ketepatan data, melalui antara muka berasaskan web. Ciri ini hanya tersedia dalam klien masukan data desktop sebelum ini.

SDK Entrypoint ialah tambahan pilihan kepada Entrypoint yang membolehkan pembangunan lima projek asas:

  • Klien Entrypoint merupakan aplikasi Java yang boleh menyambung kepada Pelayan Entrypoint melalui Rangkaian. Ini boleh menjadi aplikasi kendiri atau program dan komponen Java lain.
  • Pengeskport Kelompok merupakan lanjutan palam tersebut ke dalam Pelayan Entrypoint dan boleh digunakan untuk menjana output fail daripada satu atau lebih kelompok dan set pilihan yang dipilih oleh pengguna pada masa jalan.
  • Penjana Laporan merupakan lanjutan palam tersebut ke dalam Pelayan Entrypoint dan boleh digunakan untuk menjana laporan yang diberikan set parameter dan pilihan yang dipilih oleh pengguna pada masa jalan.
  • Pengendali Panggilan WS-API ialah sambungan yang dipalam masuk ke dalam Pelayan Entrypoint dan mendedahkan panggilan perkhidmatan web baharu melalui antara muka WS-API Entrypoint.
  • Objek Lanjutan API EntrypointScript merupakan lanjutan yang dipalam ke dalam Entrypoint untuk menambahkan fungsi baharu kepada EntrypointScript, bahasa penskripan Entrypoint adalah berdasarkan JavaScript.

Dokumentasi SDK mengandungi arahan langkah demi langkah untuk mencipta, mengerahkan dan melaksanakan setiap jenis projek.

“Setiap keperluan aplikasi dan penyepaduan pelanggan adalah unik” kata Brien Wienke, Pengurus Produk Entrypoint di Phoenix Software International. “Walaupun kefungsian terbina dalam Entrypoint sangat fleksibel dan kukuh, meletakkan alat pembangunan di tangan pelanggan kita membolehkan perisian ini benar-benar boleh disuaikan, disepadukan dengan ketat kepada proses sedia ada dan infrastruktur IT.”

Pengesahan kekunci semula ialah teknologi yang lazim bagi banyak produk masukan data profesional, iaitu apabila medan kritikal ditaipkan semula secara bebas oleh pengguna lain dan hasilnya dibandingkan dengan meningkatkan ketepatan. Dalam keluaran Entrypoint yang sebelumnya, langkah pengesahan hanya boleh dilakukan pada klien masukan data desktop. Dengan keluaran Entrypoint 16.1, pengesahan kini juga boleh dilakukan dalam antara muka berdasarkan web. Ciri pengesahan Entrypoint mempunyai pilihan yang membolehkan anda memperkemas proses anda sambil meningkatkan kelajuan dan ketepatan.

Sila lihat https://phoenixsoftware.com/support.htm untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang produk dan keluaran perisian individu.

Perihal Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., (https://www.phoenixsoftware.com) ialah syarikat pembangunan perisian sistem yang menyediakan aplikasi perisian lanjutan kepada perusahaan di seluruh dunia. Syarikat menawarkan pelbagai penyelesaian kepada cabaran perniagaan moden.

Maklumat Hubungan Akhbar:
(310) 338-0400
news@phoenixsoftware.com