INVESTORS HOUSEN RAHASTO MYI HOTELLIKIINTEISTÖN KOTKASSA

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                

Lehdistötiedote 9.10.2020 klo 14

INVESTORS HOUSEN RAHASTO MYI HOTELLIKIINTEISTÖN KOTKASSA

Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima erikoissijoitusrahasto on solminut tänään molempia osapuolia sitovan myyntisopimuksen K Oy Kyminlinnantie 18 koko osakekannasta. Kiinteistöyhtiö omistaa hotellikiinteistön Kotkassa.

Osapuolten tarkoitus on saattaa kauppa loppuun Q4 2020 aikana.

Kohteen kauppahinta on hieman alla miljoona euroa.  Kauppahinta on neutraali suhteessa taseen käypään arvoon.

Investors House rakensi kaupan rahoitus- ja vakuusjärjestelyn yhdessä ostajan kanssa sekä osallistui yhtenä rahoittajana sen toteutukseen.

Salkunhoitaja Antti Lahtinen:

’’Kauppa on osoitus kiinteistöjen kiinnostavuudesta vallitsevissa nollakorkojen oloissa. Transaktio edustaa Kiinteistökumppani-strategiaamme, jossa kaupan osapuolena toimimisen lisäksi olemme rakentaneet kaupan rahoitusjärjestelyn. Näin yhdistämme kiinteistö- ja rahoitusmaailman.’’

Helsinki 9.10.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot         Antti Lahtinen, puh 040 538 6931

Jakelu                Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi