(Fornebu, 21. oktober 2020) «Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell. Den har gitt oss fleksibilitet og muliggjort driften av samfunnskritiske tjenester i alle våre virksomheter gjennom en usikker tid. Kvartalets resultat påvirkes positivt av akselerert digitalisering og den økte moderniseringstakten i organisasjonen.

Nedgangen i roaming-aktivitet og lavere salg i Asia førte til en reduksjon i abonnements- og trafikkinntekter på 2 prosent i kvartalet. På tross av inntektsbortfallet, bidro 8 prosent lavere driftskostnader til en positiv EBITDA-utvikling på 4 prosent, og fri kontantstrøm på 4 milliarder kroner.

Norden rapporterte sterke resultater i kvartalet. Telenor Norge leverer en unik kombinasjon av innovasjon og modernisering til sine kunder, og opplever god vekst på nye hastighetsbaserte abonnement. Jeg er spesielt fornøyd med kundeveksten i Finland, Danmark og Sverige.

I Asia viser også Pakistan og Bangladesh sterk kundevekst. Vi ser fortsatt effekten av COVID-19 på våre operasjoner, hovedsakelig i Thailand og Malaysia. I Thailand fortsetter inntektsbortfallet fra redusert turisme, mens vi i Malaysia opplever økt konkurranse. I Myanmar påvirkes kundebasen av den pågående ID-registreringen tilknyttet SIM-kort.

Vår strategi om vekst, modernisering og bærekraftig forretningsdrift har gjort det mulig for Telenor å levere samfunnskritiske tjenester og håndtere denne utfordrende perioden. Vi ser en sterk EBITDA-utvikling i kvartalet og oppjusterer våre helårsutsikter for 2020 til lav, ensifret organisk EBITDA-vekst. Vi opprettholder utsiktene for abonnements- og trafikkinntekter, der vi forventer en lav, ensifret nedgang. Driftsinvesteringene forventes fortsatt å utgjøre omtrent 13 prosent av inntektene.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA Tredje kvartal Første tre kvartaler År
(NOK i millioner) 2020 2019 2020 2019 2019
Driftsinntekter 30.005 28.424 91.862 81.929 113.666
Organisk inntektsvekst (%) -2,3 0,4 -1,7 0,6 1,2
Abonnements- og trafikkinntekter 22.903 21.724 70.523 62.591 85.954
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -2,3 -0,1 -1,4 -0,1 0,4
EBITDA før andre inntekter og kostnader 14.571 13.132 43.008 37.338 50.735
Organisk EBITDA-vekst (%) 3,6 -7,2 2,4 -4,8 -2,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 48,6 46,2 46,8 45,6 44,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 4.527 -679 9.652 5.999 7.773
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 3.669 3.726 10.564 11.841 17.415
Totale investeringer 4.067 3.759 11.052 11.881 18.075
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 3.895 2.789 10.554 3.283 3.831
Totalt fri kontantstrøm 4.372 -11.660 11.725 -10.258 -18.998
Mobilabonnenter – endring i kvartalet / totalt (millioner) -2,1 5,2 180,3 183,4 186,0

 Sammendrag av tredje kvartal 20201

  • Abonnementsvekst i flere av våre markeder, med en økning på over 4 millioner, trekkes ned av ID-registreringen av SIM-kort i Myanmar som fører til en nedjustering av abonnementstallet på 6,3 millioner. Grameenphone avsluttet kvartalet med 77,6 millioner abonnementer, som er det høyeste noen sinne. Telenor ASA hadde 180 millioner abonnementer ved utgangen av tredje kvartal.
  • Abonnements- og trafikkinntekter falt med 2 prosent på organisk basis, hovedsaklig drevet av fallet i kontantkort i Thailand og lavere roaming-inntekter i Norden. Totale driftsinntekter endte på 30 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 6 prosent, drevet av valutaeffekter på 0,8 milliarder kroner og konsolideringen av DNA i Finland.
  • Valutajusterte driftskostnader, ikke medregnet DNA, falt med 0,7 milliarder kroner. Det tilsvarer 8 prosent, og var drevet av lavere driftskostnader i de fleste datterselskapene og i konsernfunksjonene. Rapporterte driftskostnader var stabile, ettersom underliggende kostnadsreduksjoner veide opp for konsolideringen av DNA og valutaeffekter.
  • EBITDA før andre poster viste en organisk vekst på 4 prosent, eller 0,5 milliarder kroner, ettersom den betydelige reduksjonen i driftskostnader kompenserte for inntektsbortfallet. Rapportert EBITDA før andre poster endte på 14,6 milliarder kroner og EBITDA-marginen var på 49 prosent.
  • Fri kontantstrøm før M&A endte på 3,9 milliarder kroner i kvartalet. Total fri kontantstrøm utgjorde 3,7 milliarder kroner. Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og kjøp av frekvenser endte på 3,7 milliarder kroner. Driftsinvesteringene utgjorde 12 prosent av inntektene.

1Vennligst se side 26 for beskrivelse av alternative resultatmålinger. Noen av kommentarene til konsernets økonomiske resultater for tredje kvartal 2020 er unntatt DNA. Se side 9 for konsernets konsoliderte tall i NOK for DNA.