Helstu atriði í afkomu þriðja ársfjórðungs 2020 (3F20)

 • Hagnaður af rekstri Íslandsbanka eftir skatta nam 3,4 ma. kr. á 3F20 samanborið við 2,1 ma. kr. á 3F19. Arðsemi eigin fjár var 7,4% á ársgrundvelli (3F19: 4,7%).
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 1,4% á milli ára. Vaxtamunur var 2,5% samanborið við 2,6% á 2F20. Hreinar þóknanatekjur jukust um 12,3% á milli ára sem skýrist af hærri tekjum frá eignastýringu, fjárfestingabankastarfsemi og verðbréfamiðlun en einnig vegna sölu Borgunar hf. þar sem eyðingarfærslur fyrsta árshelmings voru bakfærðar í kjölfar sölu dótturfélagsins. Hrein fjármagnsgjöld voru 255 m.kr. (3F19: 602 m.kr.).
 • Stjórnunarkostnaður lækkaði um 8,9% sem skýrist af áframhaldandi kostnaðarhagræðingu og aðgerðum fyrri tímabila. Kostnaðarhlutfall bankans var 46,7% á 3F20 (3F19: 56,3%) og uppfyllir því markmið bankans um að kostnaðarhlutfall skuli vera lægra en 55%.
 • Neikvæð virðisbreyting útlána á 3F20 nam 1,1 ma. kr. og tengist að mestu leyti áhrifum af COVID-19 faraldrinum og uppfærslu efnahagssviðsmynda.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 37,0 ma. kr. á fjórðungnum þar vegur þyngst aukning húsnæðislána. Innlán viðskiptavina jukust um 17,4 ma. kr. á fjórðungnum aðallega vegna aukningar í innánum frá einstaklingum og lífeyrissjóðum.

Helstu atriði í afkomu á fyrstu níu mánuðum ársins 2020 (9M20)

 • Hagnaður af rekstri Íslandsbanka á fyrstu níu mánuðum ársins nam 3,2 ma. kr. (9M19: 6,8 ma. kr.) og arðsemi eigin fjár eftir skatt var 2,4% á ársgrundvelli (9M19: 5,1%).
 • Minni hagnaður skýrist aðallega af neikvæðri virðisbreytingu útlána að fjárhæð 7,0 ma. kr. en mat á væntu útlánatapi byggist meðal annars á ítarlegu mati á áhrifum COVID-19 faraldursins á útlánasafn bankans. Að auki námu fjármagnsgjöld 2,2 ma. kr. sem má að mestu leyti rekja til óhagfelldra aðstæðna á mörkuðum á fyrsta ársfjórðungi.
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 2,4% samanborið við 9M19 og vaxtamunur var 2,6% (9M19: 2,7%). Hreinar þóknanatekjur drógust saman um 3,7% miðað við sama tíma í fyrra sem má helst rekja til minni kortaveltu í kjölfar COVID-19.
 • Stjórnunarkostnaður dróst saman um 7,6% frá 9M19 sökum fækkunar stöðugilda, hóflegra launahækkana og lækkunar á flestum kostnaðarliðum. Kostnaðarhlutfall var 55,3% á 9M20 (9M19: 57.5%).
 • Útlán til viðskiptavina námu 970 ma. kr. í lok september og jukust um 7,9% frá áramótum eða um 70,7 ma. kr. Aukningin er að mestu tilkomin vegna aukinna húsnæðislána og gengislækkunar krónu á árinu. Hlutfall lána með laskað lánshæfi á stigi 3 nam 3,3% (vergt bókfært virði) í lok 9M20 samanborið við 3,6% í lok 6M20.
 • Innlán frá viðskiptavinum námu 699 ma. kr. í lok 9M20 og jukust um 13,0% frá áramótum eða um 80,3 ma. kr. Aukningin stafar að mestu leyti af auknum innlánum einstaklinga og lífeyrissjóða. Engin útgáfa skuldabréfa í erlendum gjaldmiðlum fór fram á tímabilinu þar sem lausafjárhlutföll í erlendum gjaldmiðlum eru sterk. Bankinn mun þó áfram skoða möguleika á útgáfu og endurkaupum ef fýsilegar aðstæður koma upp.
 • Heildareiginfjárhlutfall bankans var sterkt og nam 22,2% í lok 9M20, eiginfjárhlutfall þáttar 1 var 19,4% og vogunarhlutfall var 13,4%.

Lykiltölur

  3F203F199M209M192019
       
REKSTURHagnaður eftir skatta, ISKm                 3,361 2,086                 3,230 6,7958,454
 Arðsemi eigin fjár (eftir skatta)7.4%4.7%2.4%5.1%4.8%
 Vaxtamunur (af heildareignum)2.5%2.7%2.6%2.7%2.8%
 Kostnaðarhlutfall¹46.7%56.3%55.3%57.5%62.4%
       
  30.09.202030.06.202031.03.202031.12.201930.09.2019
       
EFNAHAGURÚtlán til viðskiptavina, ISKm970,309933,320923,850899,632909,175
 Eignir samtals, ISKm1,328,7241,303,2561,255,6911,199,4901,233,855
 Áhættuvegnar eignir, ISKm942,339923,133911,375884,550912,843
 Innlán frá viðskiptavinum, ISKm698,610681,223647,795618,313610,281
 Útlán til viðskiptavina / innlán frá viðskiptavinum138.9%137.0%142.6%145.5%149.0%
 Hlutfall lána með laskað lánshæfi²3.3%3.6%2.8%3.0%2.8%
       
       
LAUSAFÉLausafjárhlutfall (LCR), allir gjaldmiðlar136%179%177%155%174%
 Hlutfall stöðugrar fjármögnunar (NSFR), allir gjaldmiðlar113%117%120%119%117%
       
       
EIGIÐ FÉEigið fé samtals, ISKm182,509179,722179,542180,062177,984
 Eiginfjárhlutfall þáttar 119.4%19.4%19.2%19.9%19.0%
 Eiginfjárhlutfall22.2%22.2%21.9%22.4%21.4%
 Vogunarhlutfall13.4%13.4%13.5%14.2%13.6%

1. Reiknað sem: (stjórnunarkostnaður + framlag í Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta – einskiptisliðir) / (heildarrekstrartekjur – einskiptisliðir)
2. Stig 3, útlán til viðskiptavina, vergt bókfært virði

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

Hagnaður Íslandsbanka á þriðja ársfjórðungi nam 3,4 ma. kr. Vöxtur var í heildartekjum á milli ára og rekstrarkostnaður hélt áfram að lækka eða um 9% milli ára vegna kostnaðaraðgerða fyrri tímabila. Efnahagsreikningur bankans stækkaði um 2% á milli fjórðunga en mikil eftirspurn hefur verið eftir húsnæðislánum þar sem lægri vextir húsnæðislána spila stórt hlutverk. Stafrænar lausnir hafa hjálpað okkur að veita skjótari þjónustu en ella í einum mesta fjölda umsókna frá upphafi.

Árið hefur einkennst af þjónustu og lausnum fyrir okkar viðskiptavini sem hafa orðið fyrir mestum áhrifum vegna COVID-19 en um 700 viðskiptavinir hafa fengið frystingu á lánum sínum. Í nýrri efnahagsspá er búist við samdrætti á árinu 2020 en að viðsnúningur með jákvæðum hagvexti verði strax á næsta ári. Við munum halda áfram að vera til staðar fyrir okkar viðskiptavini og munum verða þátttakendur í viðspyrnunni með þeim.

Bankinn var umsjónaraðili með vel heppnuðu hlutafjárútboði Icelandair á fjórðungnum sem kemur til með að tryggja góða undirstöðu fyrir ferðaþjónustuna þegar ferðatakmörkunum léttir. Í aðdraganda útboðsins kom sjálfvirk stofnun viðskipta með fjármálagerninga sér vel en þúsundir viðskiptavina nýttu lausnina við þátttöku í útboðinu.

Íslandsbanki kynnti í lok október sjálfbæran lánaramma, fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja. Ramminn mun auðvelda skuldabréfaútgáfur á sjálfbærum bréfum. Við erum einnig mjög stolt af þekkingarverðlaunum Félags viðskipta- og hagfræðinga sem Íslandsbanki hlaut fyrir að skara fram úr á sviði sjálfbærrar þróunar. Verðlaunin eru viðurkenning á sjálfbærnistefnu bankans og því mikilvæga hlutverki sem fyrirtækið gegnir í því að vera hreyfiafl til góðra verka í íslensku samfélagi.

Fjárfestatengsl

Símafundur með fjárfestum á ensku kl. 9.30
Símafundur með markaðsaðilum vegna uppgjörs verður haldinn 29. október kl. 9.30. Farið verður yfir helstu atriði í íslenskum efnahagsmálum, afkomu bankans og spurningum svarað. Fundurinn verður á ensku.
Vinsamlegast skráið ykkur á símafundinn með að senda póst á: ir@islandsbanki.is. Fundargögn og aðgangsorð vegna símafundar verða send út til skráðra aðila fyrir fundinn.

Öll gögn tengd uppgjöri ásamt upplýsingum um fjárhagsdagatal og þögul tímabil má finna hér: https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/fjarfestatengsl

Nánari upplýsingar veita:

Póstlisti Íslandsbanka
Ef þú vilt gerast áskrifandi að kauphallarfréttum Íslandsbanka þá vinsamlegast skráðu þig hér: https://www.islandsbanki.is/is/grein/postlisti_ir 

Um Íslandsbanka
Íslandsbanki er leiðandi fjármálafyrirtæki á Íslandi með djúpstæðar rætur í íslenskri atvinnusögu sem nær yfir 145 ár. Markaðshlutdeild bankans var á bilinu 25-40% á innanlandsmarkaði í árslok 2019. Með hlutverkið „saman erum við hreyfiafl til góðra verka svo að þú náir árangri” og framtíðarsýnina að vera #1 í þjónustu að leiðarljósi vinna þrjú viðskiptasvið þétt saman til þess að tryggja góð sambönd við viðskiptavini bankans.
Til að koma enn betur til móts við síbreytilegar þarfir viðskiptavina hefur Íslandsbanki þróað margvíslegar stafrænar lausnir svo sem app Íslandsbanka og Kass. Á sama tíma rekur bankinn skilvirkasta útibúanetið með 14 útibú staðsett á lykilstöðum um land allt. Íslandsbanki hefur BBB/A-2 lánshæfismat frá S&P Global Ratings. www.islandsbanki.is  

Fyrirvari
Framangreind fréttatilkynning gæti vísað til spár um framtíðarhorfur sem er háð áhættu- og óvissuþáttum og getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í þessari fréttatilkynningu. Íslandsbanki hf. hefur ekki skyldu til að, og mun ekki, uppfæra þessar spár um framtíðarhorfur félagsins til að endurspegla atburði og aðstæður sem eiga sér stað eftir útgáfu þessarar fréttatilkynningar. Það er ábyrgð fjárfestis að reiða sig ekki seinna meir á spár um framtíðarhorfur sem eru settar fram í þessari  fréttatilkynningu  þar sem þær eiga eingöngu við á þeim tíma sem hún er gefin út. Spár um framtíðarhorfur gefa ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur og eru allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins fullgildar í heild sinni með tilliti til þessa fyrirvara.

Viðhengi