ANTTI LAHTINEN INVESTORS HOUSEN KIINTEISTÖVARALLISUUDENHOIDOSTA VASTAAVAKSI JOHTAJAKSI JA JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Muutos johtoryhmässä

Julkaistavissa 30.10.2020 klo 8.15

ANTTI LAHTINEN INVESTORS HOUSEN KIINTEISTÖVARALLISUUDENHOIDOSTA VASTAAVAKSI JOHTAJAKSI JA JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

KTM Antti Lahtinen on nimitetty 1.11.2020 alkaen Investors Housen kiinteistövarallisuudenhoidon yksiköstä vastaavaksi johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Lahtinen toimii myös Investors Housen omistaman valtakunnallisen vuokravälistysketju OVV:n johtajana. OVV toimii franchise -pohjaisesti 13 paikkakunnalla vuokraten ja hallinnoiden noin 10.000 yksityisen asuntosijoittajan asuntoja.

Lahtinen on aikaisemmin toiminut Investors Housessa salkunhoitajana vastaten kiinteistö- ja osakerahastojen hoitamisesta. Ennen Investors Housea hän on toiminut mm. Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtajana 2012–2018 ja muissa finanssialan tehtävissä.

Lahtisen nimityksen jälkeen Investors Housen johtoryhmän muodostavat

  • Toimitusjohtaja Petri Roininen
  • Rahastoliiketoiminnan johtaja Aarni Pursiainen
  • Kiinteistövarallisuuden hoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen
  • Uusista liiketoiminnosta ja vaihtoehtoissijoituksista vastaava johtaja Timo Rantala
  • Riskienhallinnasta ja kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Marja Törnroos
  • Talousjohtaja Matti Leinonen

Johtaja Antti Lahtinen:

’’Asuntopuolella on siirrytty vuokralaisen markkinaan. Vuosien 2015–2019 kiivas asuntorakentaminen on luonut usealla paikkakunnalla ylitarjonnan. Sen sulattelu voi kestää vuoden pari. Tästä poikkeus on pääkaupunkiseutu, jossa kysyntä ja tarjonta ovat paremmin tasapainossa. Tässä markkinatilanteessa korostuu vuokralaiskysynnän tuntemus ja hallinta. Löydämme tänäkin vuonna uuden vuokralaisen 4.500 asuntoon.’’

Toimitusjohtaja Petri Roininen

’’Antin työn jälki on ollut hyvää sekä salkunhoitajana että hänen aikaisemmissa tehtävissään. Kiinteistövarallisuudenhoidossa on eduksi kokemus sijoitustoiminnasta sekä kiinteistö- että finanssialalla.’’

Helsinki 30.10.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot         Johtaja Antti Lahtinen, puh 040 538 6931

                             Toimitusjohtaja Petri Roininen puh 040 761 9669

Jakelu                Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen sekä kiinteistövarallisuuden hoitoon. Kiinteistörahoitusmarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla.