Leiðrétting: Hagar hf.:Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar. Frétt birt 30.10.20 17:24:39 GMT

Kópavogur, ICELAND


Leiðrétting: Í fyrri tilkynningu um framkvæmd endurkaupaáætlunar sagði að endurgjald fyrir keypta hluti skuli vera jafnt hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í hlutabréf félagsins sem liggur inni í Kauphöllinni þegar kauptilboðið er sett fram. Hið rétta er eftirfarandi: Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði á síðustu óháðu viðskiptum. Leiðrétta tilkynningu í heild sinn má sjá hér að neðan.


Á aðalfundi Haga hf. sem haldinn var þann 9. júní 2020 var samþykkt að heimila félaginu að kaupa á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu fyrir allt að 10% af heildarhlutafé félagsins í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða.

Stjórn Haga hf. hefur á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar tekið ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Áætlunin mun hefjast þann 2. nóvember nk. Endurkaupin munu að hámarki nema 118.062.456 hlutum í félaginu, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 500 milljónir króna. Félagið á í dag enga eigin hluti. Áætlunin er í gildi til 9. júní 2021, eða fram að aðalfundi félagsins 2021, hvort sem fyrr verður, nema ef skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í höndum Arctica Finance hf. og verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.

Kaupin verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags verða að hámarki 959.367 hlutir sem jafngildir 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins í Kauphöll Nasdaq Iceland í október 2020. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði á síðustu óháðu viðskiptum.

Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir.


Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og samstæðu Haga hf., í síma 530-5500.