INVESTORS HOUSEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS VALTUUTTI HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN OVARO-OSAKKEIDEN JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 12.11.2020 klo 11.00

INVESTORS HOUSEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS VALTUUTTI HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN OVARO-OSAKKEIDEN JAKAMISESTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Investors House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (”Ovaro”) osakkeina maksettavasta varojen jakamisesta seuraavasti:

Hallitus on valtuutettu jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.953.410 yhtiön omistamaa Ovaron osaketta, mikä vastaa yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Hallitus päättää osakkeiden jakosuhteesta yhtiön ulkona olevien osakkeiden ja jaettavien osakkeiden määrän perusteella.

Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaron osakkeiden mahdollisia murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.

Lisäksi yhtiö hyvittää osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajille maksamalla käteisosinkoa. Käteisosingon määrä on 2,0 % osakkeina maksettavan varojenjaon arvosta kuitenkin siten, että osaketta kohden maksettava osinko pyöristettäisiin seuraavaan täyteen senttiin.

Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,17 euroa osakkeelta) 21.10.2020 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että kaikki 1.953.410 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 8,2 miljoonaa euroa (1,37 euroa osakkeelta).

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden jakaa varoja harkintansa mukaan osinkoina ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista varojen jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakkeiden jakamisen mahdollisesti vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemiseen.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 26.11.2020 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Olemme pohtineet Ovaro-omistuksen strategisia vaihtoehtoja kesästä 2019 alkaen. Uskomme, että Investors House ja Ovaro ovat arvokkaammat erikseen kuin yhdessä. Ensimmäinen asiaa koskeva toimenpide toteutettiin joulukuussa 2019, jolloin jaoimme Investors Housen omistajille noin 20 % omistamistamme Ovaro-osakkeista. Nyt tehdyllä päätöksellä yhtiö pitää avoimena mahdollisuuden jakaa Ovaro-osakkeita osakkeenomistajille jatkossakin mikäli hallitus niin päättää.”

Helsingissä 12.11.2020

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi