Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Kópavogur, ICELAND


Í 46. viku 2020 keyptu Hagar hf. 3.200.000 eigin hluti fyrir kr. 173.360.000 eins og hér segir:

Dags. Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir eftir viðskipti
09.11.2020 09:51 500.000 54,00 27.000.000 3.740.600
10.11.2020 09:32 500.000 54,80 27.400.000 4.240.600
10.11.2020 10:43 200.000 54,80 10.960.000 4.440.600
11.11.2020 09:33 500.000 54,30 27.150.000 4.940.600
11.11.2020 09:35 300.000 54,30 16.290.000 5.240.600
12.11.2020 09:36 500.000 54,40 27.200.000 5.740.600
12.11.2020 09:38 100.000 54,40 5.440.000 5.840.600
13.11.2020 10:00 500.000 53,20 26.600.000 6.340.600
13.11.2020 10:06 100.000 53,20 5.320.000 6.440.600
Samtals 3.200.000 173.360.000 6.440.600

Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 2. nóvember 2020, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 30. október 2020.

Hagar hafa keypt samtals 6.440.600 hluti í félaginu sem samsvarar 5,46% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 349.784.750 sem samsvarar 69,96% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 0,55% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.180.624.568.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 118.062.456 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 500 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 9. júní 2021, eða fram að aðalfundi félagsins 2021, nema ef skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.