Source: Reitir fasteignafélag hf.

REITIR: Rekstarhagnaður 5.239 m.kr. á fyrstu þremur fjórðungum ársins 2020

Stjórn Reita fasteignafélags hf. hefur samþykkt árshlutauppgjör samstæðunnar fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2020. Helstu lykiltölur reikningsins eru:

Lykiltölur rekstrar

 9M 20209M 2019
Tekjur8.1348.767
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna-2.428-2.511
Stjórnunarkostnaður-467-485
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu5.2395.771
Matsbreyting fjárfestingareigna-7871.990
Rekstrarhagnaður4.4527.761
Hrein fjármagnsgjöld-4.593-4.288
Tap / hagnaður-3352.554
Tap / hagnaður á hlut-0,51 kr.3,70 kr.
NOI hlutfall56,8%62,5%
Stjórnunarkostnaðarhlutfall5,2%5,3%

Lykiltölur efnahags

 30.9.202031.12.2019
Fjárfestingareignir147.053149.106
Handbært og bundið fé2.0851.224
Heildareignir151.533151.640
Eigið fé45.45347.644
Vaxtaberandi skuldir88.02385.297
Eiginfjárhlutfall30,0%31,4%
Skuldsetningarhlutfall62,0%59,4%

Lykiltölur um fasteignasafn

 9M 20209M 2019
Nýtingarhlutfall (tekjuvegið)94,7%94,9%

Fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram.
Hlutföll í rekstarreikningi reiknuð sem hlutfall af heildartekjum.

Guðjón Auðunsson, forstjóri:

„Afkoma þriðja ársfjórðungs 2020 er í samræmi við þær horfur sem kynntar voru í tengslum við hlutafjárútboð Reita í október sl. og felur uppgjörið ekki í sér breytingar á áætluðum áhrifum af Covid-19 á rekstur félagsins.

Fréttir um að bóluefni, sem sýnir góða virkni gegn veirunni, sé á lokastigum prófana erlendis eru mjög jákvæðar og rénun faraldursins hérlendis eru sömuleiðis jákvæð tíðindi. Að óbreyttu eru því skilyrði að myndast fyrir öfluga jólaverslun innanlands. Viðsnúningur hagkerfisins mun hins vegar taka tíma og áhrifa Covid-19 á ferðaþjónustuna mun gæta áfram á árinu 2021 og jafnvel inn á árið 2022.

Góður gangur hefur verið í útleigu undanfarin misseri og nýting aukist, nýlega gerðu Reitir leigusamning við ISAVIA um ca. 2.000 m2 húsnæði í Dalshrauni í Hafnarfirði fyrir nýjar höfuðstöðvar félagsins, þá hafa nýir leigusamningar verið gerðir m.a. í Austurstræti 12a, á Höfðabakka og á Hallveigarstíg og verið er að vinna að gerð leigusamninga á fleiri stöðum. Brátt lýkur umfangsmiklum framkvæmdum á Eiríksgötu, þar sem um 5.000 fermetra endurnýjað húsnæði verður afhent Landspítala í árslok.

Á síðustu dögum októbermánaðar luku Reitir við sölu á nýju hlutafé, en seldir voru 120 millj. hlutir í forgangsréttarútboði hluthafa félagsins fyrir 5.160 millj. kr. en alls bárust áskriftir fyrir rúmlega tvöföldu því magni sem í boði var. Hlutafjáraukningin styrkir félagið enn frekar og gerir því kleift að glíma við afleiðingar veirunnar og eflir getu þess til að nýta áhugaverða fjárfestingarkosti á næstu mánuðum.“

Hækkun útgáfuramma félagsins

Á fundi sínum í dag samþykkti stjórn hækkun á útgáfuramma félagsins og verður ramminn allt að 100 milljarðar króna. Útgáfuramminn er umgjörð um útgáfu félagsins á skuldabréfum, bæði skráðum og óskráðum. Áður var heimild til útgáfu undir útgáfurammanum allt að 70 milljarðar króna.

Fjárhagsdagatal

Ársuppgjör 2020              15. febrúar 2021

Aðalfundur 2021              11. mars 2021

Frekari upplýsingar og kynningarfundur

Reitir bjóða fjárfestum og markaðsaðilum á rafrænan kynningarfund þar sem Guðjón Auðunsson, forstjóri, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, munu kynna uppgjörið. Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 17. nóvember kl. 8:30.

Nauðsynlegt er að skrá sig á fundinn, eftir skráningu fá þátttakendur staðfestingarpóst með nánari upplýsingum. Hægt verður að bera upp spurningar á fundinum með skriflegum hætti.

Skráning á kynningarfundinn: https://us02web.zoom.us/webinar/register/5716052657619/WN__5oxO7UCTFacQMjGvnmENQ

Kynningarefni fundarins er aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita, http://www.reitir.is/fjarfestar.

Nánari upplýsingar veita Guðjón Auðunsson, forstjóri, í síma 575 9000 eða 660 3320, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 575 9000 eða 669 4416.

Um Reiti

Reitir fasteignafélag hf. er íslenskt hlutafélag. Samstæða félagsins samanstendur af móðurfélaginu, Reitum fasteignafélagi hf., ásamt dótturfélögum, sem öll eru að fullu í eigu móðurfélagsins. Starfsemi félagsins felst í eignarhaldi, útleigu og umsýslu atvinnuhúsnæðis sem er að stærstum hluta verslunar- og skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignir í eigu félagsins eru um 135 talsins, um 440 þúsund fermetrar að stærð. Meðal fasteigna félagsins má nefna stærstan hluta verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar, Spöngina og Holtagarða, skrifstofubyggingar við Höfðabakka 9 og Vínlandsleið ásamt húsnæði höfuðstöðva Sjóvár, Origo og Advania og skrifstofu Landspítalans við Skaftahlið 24. Hótelbyggingar í eigu Reita eru m.a.  Hótel Borg og Hotel Hilton Reykjavík Nordica ásamt Icelandair Hotel Reykjavík Natura. Stærstu leigutakar Reita eru Hagar, Flugleiðahótel, ríki og sveitarfélög.

[Viðhengi

  • Kynning
  • Árshlutareikningur]

Viðhengi