Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun og lok endurkaupaáætlunar.

Kópavogur, ICELAND


Í 47. viku 2020 keyptu Hagar hf. 2.788.950 eigin hluti fyrir kr. 150.214.958 eins og hér segir:

Dags. Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir eftir viðskipti
17.11.2020 09:40 500.000 54,0 27.000.000 6.940.600
17.11.2020 09:40 100.000 54,0 5.400.000 7.040.600
17.11.2020 09:44 300.000 53,9 16.170.000 7.340.600
18.11.2020 10:43 100.000 53,8 5.380.000 7.440.600
18.11.2020 10:45 500.000 53,8 26.900.000 7.940.600
19.11.2020 09:38 500.000 53,8 26.900.000 8.440.600
19.11.2020 09:39 100.000 53,8 5.380.000 8.540.600
19.11.2020 09:41 300.000 53,8 16.140.000 8.840.600
20.11.2020 09:37 388.950 53,85 20.944.958 9.229.550
Samtals 2.788.950 150.214.958 9.229.550

Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 2. nóvember 2020, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 30. október 2020.

Endurkaupaáætluninni er nú lokið en Hagar hafa keypt samtals 9.229.550 hluti í félaginu sem samsvarar 7,82% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 499.999.708 sem samsvarar 100% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir. Hagar eiga nú samtals 0,78% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.180.624.568.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mátti heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki yrðu keyptir fleiri en 118.062.456 hlutir. Áætlunin var í gildi til 9. júní 2021, eða fram að aðalfundi félagsins 2021, nema ef skilyrði um hámarkskaup yrði uppfyllt fyrir þann tíma. Gildistími áætlunarinnar er því liðinn. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf voru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.