Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun og lok endurkaupaáætlunar

Kópavogur, ICELAND


Í 53. viku 2020 keyptu Hagar hf. 694.200 eigin hluti fyrir kr. 41.667.000 eins og hér segir:

Dags. Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð Eigin hlutir eftir viðskipti
29.12.2020 14:17 500.000 60,0 30.000.000 17.579.550
29.12.2020 14:31 150.000 60,1 9.015.000 17.729.550
29.12.2020 14:36 44.200 60,0 2.652.000 17.773.750
Samtals 694.200 41.667.000 17.773.750

Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 1. desember 2020, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 30. nóvember 2020.

Endurkaupaáætluninni er nú lokið en Hagar hafa keypt samtals 8.544.200 hluti í félaginu sem samsvarar 7,85% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 499.997.000 sem samsvarar 100% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir. Hagar eiga nú samtals 1,51% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.180.624.568.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mátti heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki yrðu keyptir fleiri en 108.832.906 hlutir. Áætlunin var í gildi til 9. júní 2021, eða fram að aðalfundi félagsins 2021, nema ef skilyrði um hámarkskaup yrði uppfyllt fyrir þann tíma. Gildistími áætlunarinnar er því liðinn. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf voru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.